Nutbox.eu controleert streng op de kwaliteit van haar producten. Zijn er klachten over de producten dan proberen we dat altijd op te lossen. U kunt een mail met uw klacht sturen naar info@nutbox.eu of een Whatsapp tekstbericht sturen naar +31 6 47709980 (alleen Whatsapp berichten, geen telefoontjes)

Heeft u een pakket ontvangen en wilt u dit retourneren? U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het goed in bezit heeft gekregen de overeenkomst te herroepen, mits u de producten niet geopend heeft en een bewijs van aankoop kan overhandigen (zoals de factuur). Onze producten worden namelijk om hygiënische en gezondheidsredenen verzegeld verzonden. Indien de verzegeling verbroken is, kunt u deze niet meer retourneren.

Retourneren kan onder de volgende voorwaarden
Het product mag niet door u geopend, aangewend of beschadigd zijn; het product mag geen gebruikssporen of uiterlijke veranderingen vertonen.
U mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
Uit hygiënische en veiligheids- overwegingen kunnen wij géén geopende retourgoederen accepteren.
U stuurt het artikel op eigen kosten terug. Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.

U dient artikelen die worden teruggezonden, indien mogelijk in de originele verpakking en in een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan.  Artikelen zonder kopiepakbon worden niet in behandeling genomen.

Zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.
Wij verzoeken u ons per e-mail de reden te geven waarom u het pakket wilt retourneren. U bent niet verplicht een reden te geven. Hierna kunt u het product aan ons retourneren. U kunt ook de producten zonder voorafgaande mededeling aan ons retourneren, voeg dan bij het pakket een verklaring waaruit de herroeping blijkt (bijvoorbeeld door het Europese modelformulier voor herroeping ingevuld mee te zenden).

U bent zelf verantwoordelijk voor het retour sturen. Wij raden u aan goed uw kopie verzendbewijs te bewaren en het track&trace nummer. Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer het pakket niet bij ons aankomt.

Het retouradres is:
Nutbox.eu
Matensestraat 52
6669 CJ Dodewaard

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De gemaakte retour kosten zijn voor rekening voor u. Alleen in overeenstemming met ons kan er een uitzondering gemaakt worden opdat u de verzendkosten van ons retour krijgt.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Na herroeping betalen wij het aankoopbedrag inclusief verzendkosten uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.